Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

logo MRiPS

W 2021 roku Fundacja „Brajlówka” realizuje projekt asystencji osobistej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021, którego głównym, celem jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach tego działania z usług asystenta korzysta 20 dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Osoby te otrzymują wsparcie asystentów w różnych sytuacjach życiowych np. pomoc lektorską, pomoc w przemieszczaniu się, wsparcie w robieniu zakupów i wykonywaniu codziennych czynności domowych, towarzyszenie podczas wydarzeń kulturalnych jak i społecznych czy sportowych – każdy według indywidualnych potrzeb.

Na realizację tych działań Fundacja  „Brajlówka” otrzymała  dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 296 312,50 zł co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Skip to content