„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

logo MRiPS

W tym roku po raz drugi Fundacja „Brajlówka” realizuje projekt asystencji osobistej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, którego głównym, celem jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach tego działania z usług asystenta korzysta 17 dorosłych osób z niepełnosprawnością z terenu województw: śląskiego i małopolskiego. Osoby te otrzymują wsparcie asystentów w różnych sytuacjach życiowych np. pomoc lektorska, pomoc w przemieszczaniu się, wsparcie w robieniu zakupów , wykonywanie codziennych czynności domowych, czy towarzyszenie podczas wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych – każdy według indywidualnych potrzeb.

Na realizację tych działań Fundacja „Brajlówka” otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 187 542,91 co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022 DOFINANSOWANIE 187 542,91zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 187 542,91zł
Skip to content