DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022 DOFINANSOWANIE 187 542,91zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 187 542,91zł

Skip to content